Voorstellingen rondom actuele maatschappelijke thema’s

Hoe kunnen jongeren zelf ver­ant­woor­de­­lijk­­heid nemen voor een inclusieve school?

Vriendschap komt soms onder druk te staan door een botsing tussen culturen. Wanneer gaan mensen discrimineren? En hoe voelt dat? Daarover gaat ‘Count me in’. Want iedereen op school wil er bij horen, zich onderdeel voelen van de groep en zichzelf zijn.

In de voorstelling ‘Tinten’ worden de leerlingen op een eerlijke en kwetsbare manier meegenomen in iemands persoonlijke verhaal over racisme ‘De combinatie van dans, spel en tekst raakt leerlingen echt. De emoties die leerlingen bij de danser zien maken veel los. Het onderwerp racisme komt zo veel dichterbij, dan wanneer ik dit bij maatschappijleer met hen bespreek.’

Wat als je verliefd wordt op een asielzoeker en de opvattingen van je ouders deze in de weg staan?

Het effect van (geen) geld op je imago

Wat doe je als je telefoon stuk is en je blut bent? Schaam jij je als je niet het ‘goede’ merk draagt? De voorstelling ‘Rijk’ wil de schaamte rondom schuld en armoede te doorbreken, zodat jongeren makkelijker om hulp durven vragen.

Worstelen met je sexuele geaardheid

De voorstelling ‘Stil aan de overkant’ over homosexualiteit, inclusie en vriendschap, laat zien wat de invloed van iemands omgeving is bij het vormen van zijn of haar identiteit. Met een nagesprek over culturele verschillen, omgaan met elkaar en de GSA.

Hoe stoppen we het pesten?

In ‘VerPest’ onderzoeken we samen met de leerlingen waar plagen ophoudt en pesten begint. Wie heeft welke rol en hoe kan er iets kan veranderen. Uiteindelijk zijn leerlingen samen verantwoordelijk voor de sfeer in de klas. Cabaretier Bart Melief vertelt vol humor over wat hij zelf allemaal heeft meegemaakt als gevolg van zijn hazenlip en scheve tanden. Hij werd gepest en dat heeft grote impact gehad. Zijn energieke voorstelling eindigt met een dwingende oproep aan iedereen die het ziet gebeuren: wordt geen meeloper, grijp in.

Hoe zorg je voor ruimte in je hoofd?

De wereld raast maar door en jongeren staan er midden in en ervaren veel stress. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je voor ruimte in je eigen hoofd. Daarover gaat ‘Headspace’. In een vertrouwde setting met kleine groepen leerlingen en mentoren, wordt na de voorstelling doorgesproken en ervaringen gedeeld.

Hoe geef je jouw grenzen aan?

De voorstelling ‘Ja ik wil’ gaat over liefde, seks en grenzen aangeven. leerlingen krijgen de regie over de scenes in handen en bepalen de grenzen. Hierdoor denken zij op een lichte en toegankelijke manier ook na over de grenzen van henzelf en hoe die te verkennen en bewaken.

‘HotSpot’ is een rauw en realistisch verhaal over alcohol & drugs, feesten en over vriendschap, eerlijkheid en zorgen voor elkaar.

Media­wijsheid

In ‘Isocial’ komen o.a. privacy, cyberpesten, sexting aan bod. Leerlingen worden geconfronteerd met wat er over he online te vinden is. Een eyeopener om in een veilige sfeer het gesprek met elkaar aan te gaan over mediawijsheid.