Over KUVO

Doneer nuContact

Verbeelding
als basis­voorziening

Verbeelding, zelfvertrouwen en vindingrijkheid zijn de belangrijkste ingrediënten voor het aangaan van de uitdagingen waar onze wereld vandaag de dag voor staat. Het brede kunst- en cultuureducatieprogramma van de KUVO versterkt deze waarden bij alle kinderen en jongeren in de gemeente Woerden. Ongeacht afkomst. Ongeacht schoolniveau. Zo ervaart ieder kind de kracht van verbeelding.

De kracht van KUVO

Al meer dan 50 jaar zorgt KUVO voor een kwalitatief kunst- en cultuureducatieprogramma. Dat doen we voor én met 34 betrokken scholen, bestaande uit zowel primair- als voorgezet onderwijs. Samen met deze scholen, onze vrijwilligers en essentiële partners versterken we ieder jaar opnieuw het creatief en cultureel vermogen van ruim 10.000 kinderen en jongeren in Woerden, Harmelen, Kamerik, Linschoten en Nieuwerbrug. Binnen ons programma laten we hen kennismaken met professioneel theater, erfgoed, beeldende kunst, muziek en nog veel meer. Ze verbreden hun blik. Leren nieuwe culturen kennen. Ontwikkelen technische en artistieke vaardigheden. Doen kunst- en cultuurhistorische kennis op. Vinden persoonlijke passie. Én maken kennis met de kracht van creatief denken.

%

29 Deelnemende scholen Primair Onderwijs - Gemeente Woerden

%

5 Deelnemende scholen Voortgezet Onderwijs - Gemeente Woerden

Aantal leerlingen Primair Onderwijs

Aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs

Geef kinderen vandaag de verbeelding voor morgen.

Het team

Carole Leroy

Directeur
Tel: 06-43814181

Manouk Hanko

Coördinator Voortgezet Onderwijs

Tifène Huchet

Workshopdocent PO en VO

Gijsbrechta van den Bosch

Primair Onderwijs en Erfgoededucatie

Maaike van der Kuur

Beeldende projecten en naschools programma

Manouk Martens

Primair Onderwijs

Monique Esteie

Primair Onderwijs

Wijnand Brak

Boekhouding

Marja Hanko

Projectmedewerker Erfgoededucatie

Het bestuur

Het bestuur van KUVO heeft een toezichthoudende rol in overeenstemming met de Code Cultural Governance. Het bestuur bestaat uit 6 onbezoldigde toezichthouders vanuit de schoolbesturen en 1 uitvoerend directeur-bestuurder. De voorzitter en penningmeester zijn onafhankelijk en ontvangen een beperkte onkostenvergoeding. Het bestuur vergadert in beginsel vier maal per jaar. Eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur daarnaast over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken.

Daan Zwaneveld

voorzitter

Arjan van der Horst

penningmeester

Mark de Haas

Minkema College

Tijmen Smit

Kalsbeek College

Hassan Elhachhouchi

Futura College

Hellen Schouenberg

Stichting Kalisto

Cristel Wieman

Stichting Klasse

Dianne Peterse

Stichting SPCO

Carole Leroy

directeur/bestuurder

Onze partners