KUVO zoekt penningmeester

Organisatieprofiel

Stichting Kuvo Woerden heeft ten doel het in contact brengen van alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met zoveel mogelijk verschillende vormen en uitingen van kunst en cultuur in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder door ondersteuning van scholen bij de inrichting en uitvoering van kunst-en cultuureducatie en verder alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting hanteert een one tier model bestuur en toezicht. Er is een toezichthoudend bestuur en een uitvoerend directeur/bestuurder. Leidraad zijn de uitgangspunten van de code cultural governance en die van de code goed bestuur van de po-raad. De scholen van de verschillende onderwijsstichtingen in Woerden zijn vertegenwoordigd in het toezichthoudende bestuur van KUVO. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk penningmeester. In totaal bestaat het bestuur uit 9 leden. Het bestuur vergadert in beginsel vier keer per jaar. Daarnaast organiseert het bestuur jaarlijks een bijeenkomst in het teken van zelfevaluatie. Het toezichthoudende bestuur heeft tevens een auditcommissie ingesteld die enkele keren per jaar vergadert.

Profiel lid toezichthoudend bestuur Stichting KUVO-Woerden, portefeuille penningmeester

Hij/zij

  • Heeft een positief kritische houding, opereert open en transparant, en weet als toezichthouder de balans tussen afstand en betrokkenheid goed in te vullen;
  • Kan als klankbord en gesprekspartner van de directeur/bestuurder een positieve bijdrage leveren;
  • Is financieel onderlegd;
  • Is in staat zich op alle onderwerpen van het bestuur een onafhankelijk oordeel te vormen;
  • Is enthousiast over de doelstellingen van Stichting KUVO;
  • Beschikt bij voorkeur over ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Heeft belangstelling voor, bij voorkeur kennis van het Woerdense onderwijsveld;
  • Beschikt bij voorkeur over één of meer netwerken in de lokale samenleving;
  • Is voldoende flexibel en beschikbaar in de tijdsbesteding;
  • Zal als penningmeester tevens als voorzitter van de auditcommissie optreden.

Graag ontvangen wij uw reactie voor 5 mei 2024.

Geinteresseerd?